TARIEVEN per juli 2019

 

Eerste consult                        € 90,00

Vervolgconsult                      € 60,00

Acuut consult                        € 30,00

Kort telefonisch consult         € 20,00

Nieuw geneesmiddel              € 15,00

Extra Huisbezoek                   € 30,00

 

Het telefonisch spreekuur is gratis, evenals het verstrekken van informatie en een telefonisch overleg.
 
De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden mijn consulten geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. 

 

Wanneer alleen de financiële kant een belemmering is voor een behandeling, kijk ik graag met u samen naar een oplossing.